Radzenie sobie ze stresem

Radzenie sobie ze stresem jest sposobem by go zredukować, umniejszyć, tolerować lub opanować.

Człowiek uczestniczący w sytuacji stresowej podejmuje różne wysiłki, by zmienić niekorzystne warunki, opanować przykre i nadmierne emocje.

Radzenia sobie ze stresem spełnia dwie zasadnicze funkcje:

– reguluje emocje ( zmniejsza napięcie emocjonalne)

– zmienia stresogenną sytuację, ( poprzez odpowiednie działania rozwiązuje problemy).

W Kwestionariuszu Dróg Radzenia Sobie wyodrębniono osiem ogólnych strategii radzenia sobie:

  1. Radzenie sobie konfrontacyjne;
  2. Dystansowanie się;
  3. Samokontrola;
  4. Poszukiwanie wsparcia społecznego;
  5. Przyjmowanie odpowiedzialności;
  6. Ucieczka – unikanie;
  7. Planowe rozwiązywanie problemów.
  8. Pozytywne przewartościowanie.

Umiejętność radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami wpływa pozytywnie na naszą psychikę. Daje poczucia szczęścia, satysfakcji życiowej, zadowolenia z siebie i swojego życia, wpływa pozytywnie na nasze zdrowie somatyczne, poprawia funkcjonowanie społeczne i umożliwia gromadzenie zasobów zaradczych na przyszłość.

Człowiek powinien posiadać zróżnicowany i bogaty zasób czynności umożliwiający mu efektywne radzenie sobie ze stresem. Dzięki nim będzie potrafił dopasować się do zmieniających warunków i stresogennych sytuacji.

Uważa się, że radzenie sobie ze stresem charakteryzujące się większą elastycznością daje najlepsze rezultaty, natomiast każde usztywnienie prowadzi do nieprzystosowania się w różnych obszarach życia.

Radzenie sobie ze stresem ujawnia z czasem pewny schemat, który można nazwać indywidualnym stylem radzenia sobie. Jak dotąd w psychologii nie udało się stworzyć syste­matycznej klasyfikacji tych stylów. Style radzenia sobie ze stresem są mocno powiązane ze strukturą osobowości, z różnicami indywidualnymi w zakresie psychiki, emocjonalności, neurotyzmu, potrzebie kontroli, optymizmu czy pesymizmu oraz postawy wobec informacji o zagrożeniu.

Badania pokazują, że osoby wykorzystujące rozwiązywanie problemów jako strategie radzenia sobie ze stresem, szybciej przystosowują się do sytuacji stresowych i doświadczają mniejszej ilości objawów depresyjnych. Osoby, które stosują unikowe sposoby radzenia sobie ze stresem gorzej radzą sobie ze stresującymi sytuacjami. Stosowanie strategii poznawczego radzenia sobie ze stresem sprawdza się w funkcjonowaniu w małżeństwie i sferze zawodowej. Strategie rozwiązywania problemów i poznawczego radzenia sobie ze stresem, pozwalają lepiej radzić sobie ze stresem krótkotrwałym, jak i długotrwałym. Warto zaznaczyć, że poznawcze strategie radzenia sobie, (np. pozytywne przewartościowanie, poznawcza restrukturyzacja, pocieszanie się), nie tylko zmniejszają siłę negatywnych emocji, ale stwarzają także możliwość pojawienia się emocji pozytywnych.

Istnieje wiele strategii radzenie sobie ze stresem. Powinny one być dostosowane do naszej psychiki, osobowości, charakteru. Można poradzić się osoby kompetentnej i wybrać sposób jak najbardziej odpowiedni dla siebie. W następnym wpisie przedstawię konkretne porady co robić, aby radzić sobie ze stresem najefektywniej.

Podziel się z innymi:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Bądź na bieżąco z naszymi aktualnościami

Nie przegap nowości!