Regulamin warsztatów oraz zajęć ruchowych

Regulamin warsztatów oraz zajęć ruchowych

Regulamin warsztatów oraz zajęć ruchowych prowadzonych przez

Akademię Zdrowia Psyche i Soma

 1. Organizatorem warsztatów oraz zajęć jest Akademia Zdrowia Psyche i Soma
 2. Z Akademią Zdrowia można kontaktować się mailowo: kontakt@akademiazdrowia-ps.pl oraz telefonicznie pod nr 791178757 w godzinach od 10:00 do 17:00 w dni robocze.
 3. Warsztaty oraz zajęcia są organizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Oferta warsztatów i zajęć są umieszczone na stronie https://akademiazdrowia-ps.pl

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Akademia Zdrowia zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca przeprowadzenia warsztatów/zajęć.
 2. Osoba upoważniona udziela informacji Uczestnikom dotyczących zmian lub zasad organizacji warsztatów/zajęć mailowo lub telefonicznie.

 

§ 2 RODZAJE I FORMY WARSZTATÓW / ZAJĘĆ

 1. Zajęcia obejmują spotkania cykliczne odbywające się w określonych odstępach czasu.
 2. W przypadku opłat za zajęcia dla dorosłych Uczestnik może wykupić pojedyncze zajęcia lub pakiet. Wszystkie opłaty dotyczą jednej osoby.
 3. Informacje o obowiązujących zniżkach i promocjach znajdują się na stronie.

 

§3 ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W WARSZTATACH i ZAJĘCIACH

 1. Akademia Zdrowia ustala minimalną oraz maksymalną liczbę uczestników warsztatów/zajęć. W przypadku braku wystarczającej ilości uczestników zastrzega sobie możliwość odwołania warsztatów/zajęć. W takiej sytuacji Uczestnik nie ponosi kosztów warsztatów/zajęć, które się nie rozpoczęły, a w przypadku rozwiązania grupy zwraca proporcjonalne koszty warsztatów/zajęć, które się nie odbyły.
 2. Zgłoszenia do udziału w warsztatach/zajęciach odbywają się poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie https://akademiazdrowia-ps.pl , telefonicznie: 791178757 lub emailowo: kontakt@akademiazdrowia-ps.pl

 

§4 PŁATNOŚCI

 1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach/zajęciach jest dokonanie zapisu drogą elektroniczną lub telefonicznie oraz dokonanie opłaty.
 2. Cena uczestnictwa jest podana na stronie, może się różnić w zależności od formy i rodzaju organizowanych warsztatów/zajęć.
 3. Zgłoszenie się na zajęcia jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty.
 4. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia warunków udziału w warsztatach/zajęciach. W tym celu niezbędny jest kontakt poprzez formularz w zakładce kontakt na stronie lub email: kontakt@akademiazdrowia-ps.pl
 5. Każdy Uczestnik po dokonaniu rejestracji ma obowiązek opłacić swój udział w warsztatach/zajęciach niezwłocznie, najpóźniej do 2 dni po
  przesłaniu zgłoszenia.
 1. Cenę za warsztaty/zajęcia należy uiścić poprzez zakładkę zapłać na stronie https://akademiazdrowia-ps.pl

 

§5 BEZPIECZEŃSTWO

 1. Zapisując się na warsztaty Akademii Zdrowia, uczestnik oświadcza, iż posiada pełną zdolność do udziału w zajęciach tanecznych/warsztatach
  (brak przeciwwskazań lekarskich ani zdrowotnych).
 2. Uczestnik warsztatów/zajęć zobowiązany jest, by informować instruktora o ewentualnych kontuzjach, chorobach i innych przypadłościach, które mogą spowodować ograniczenia ruchowe, przed rozpoczęciem Warsztatów.

 

§6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH/ ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 1. Akademia Zdrowia przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)
  (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności.
 2. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku, w razie jego utrwalenia na warsztatach lub zajęciach w celach informacyjno – promocyjnych oraz jako materiał pamiątkowy.

 

§7 KOPIOWANIE I UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW

 1. Program warsztatów został opracowany przez Akademię Zdrowia Psyche i Soma i jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości bez zgody Akademii Zdrowia jest zabronione.
 2. Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek kursów i warsztatów, w tym szkoleniowych, a także innej działalności komercyjnej z wykorzystaniem materiałów z warsztatów/ zajęć Akademii Zdrowia.

 

§8 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z usług oferowanych przez Akademię Zdrowia należy zgłaszać na email: kontakt@akademiazdrowia-ps.pl
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni roboczych.
 3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy Uczestnika.

 

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Uczestnicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na stronie głównej strony internetowej oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 3. O każdej zmianie Regulaminu Akademia Zdrowia powiadomi Uczestników poprzez wiadomość e-mail
 1. Regulamin obowiązuje od momentu publikacji na stronie https://akademiazdrowia-ps.pl

Bądź na bieżąco z naszymi aktualnościami

Nie przegap nowości!